Quán ăn huế O xuân
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Bún bò đầy đủ có giò
48.000 VNĐ
Bánh thập cẩm nem chả
39.000 VNĐ
Bánh canh cua Nam Phổ
32.000 VNĐ
Bún thịt nướng
37.000 VNĐ
Bánh ít trần
4.000 VNĐ
Bánh lọc lá
4.000 VNĐ
Bánh nậm lá
4.000 VNĐ
Bánh ướt cuốn thịt nướng
6.000 VNĐ
Chả cây
6.000 VNĐ
Nem nướng
10.000 VNĐ
Bánh bèo
20.000 VNĐ
Bánh ướt tôm cháy
20.000 VNĐ
Bánh đúc
20.000 VNĐ
Bánh thập cẩm
24.000 VNĐ
Bánh lọc chả
25.000 VNĐ
Bánh lọc ướt nem chả
35.000 VNĐ
Bánh ít trần
4.000 VNĐ
Bánh nậm lá
4.000 VNĐ
Nem nướng
10.000 VNĐ
Bánh lọc lá
4.000 VNĐ
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Bánh nậm lá
4.000 VNĐ
Bánh lọc lá
4.000 VNĐ
Bánh ít trần
4.000 VNĐ
Bánh ướt cuốn thịt nướng
6.000 VNĐ
Bánh bèo
20.000 VNĐ
Bánh ram ít nem chả
39.000 VNĐ
Bánh ướt tôm cháy
20.000 VNĐ
Bánh đúc
20.000 VNĐ
Bánh thập cẩm nem chả
39.000 VNĐ
Nem nướng
10.000 VNĐ
Chả cây
6.000 VNĐ
Bún thịt nướng
37.000 VNĐ
Bún nem nướng
37.000 VNĐ
Bún heo quay mắm nêm
37.000 VNĐ
Bún tai heo mắm nêm
37.000 VNĐ
Bún mắm miền Tây
48.000 VNĐ